Solidariteit van iedereen, voor iedereen

Voorstel tot intrekking van de beslissing rond solidariteit moslimgemeenschap

 

16 april 2020

 

Solidariteit van iedereen, voor iedereen!

Voorstel tot intrekking van de beslissing rond solidariteit moslimgemeenschap

Op de gemeenteraad van maandag 20 april 2020 wil onze fractie bij monde van Raadslid Bilgin Bekdemir een stemming vragen aan de voltallige gemeenteraad om zo een beslissing van het stadsbestuur ongedaan te maken. Een beslissing die zorgt voor een ongelijkheid tussen 2 gemeenschappen.

Op het schepencollege van donderdag 2 april werd een voorstel van de moslimgemeenschap afgewezen om éénmaal per dag de oproep tot het gebed te doen. Niet om effectief op te roepen tot een samenkomst om te bidden, maar enkel als blijk van solidariteit ten aanzien van de zorgverleners. De gecreëerde ongelijkheid bestaat erin dat de Christelijke gemeenschap dit wel mag door dagelijks de klokken te luiden, terwijl het luiden van kerkklokken oorspronkelijk ook een oproep tot het gebed is...

Maar vooral de uitleg hierrond stoot ons tegen de borst: “Geen consensus in het CBS” volgens burgemeester Thomas Vints en “Ik wou wel, maar de rest wou niet” volgens schepen Hilal Yalçin… In de eerste plaats een zeer vage uitleg, maar ook een uitleg die geen steek houdt en 2 versies die niet met elkaar overeenkomen…

“Laat CD&V zich in deze gijzelen door NV-A en Voluit? Zijn dit de eerste signalen die wijzen op een meerderheid met tegenstrijdige belangen? Of met andere normen en waarden? Als CD&V effectief voor een gelijkheid voor iedereen staat, zoals ze zelf pretendeert, dan is deze stelling alleszins niet terug te vinden deze beslissing… Wij kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat het huidige stadsbestuur volkomen NIET op dezelfde lijn zit voor wat betreft thema’s die een bepaalde geloofsgemeenschap aangaat… Geloofsgemeenschappen die beiden bestaan uit inwoners van Beringen…” aldus voorzitster Kelly Meykens.

Omdat het de bedoeling is dat een stadsbestuur de belangen van al haar inwoners verdedigt, pleitte onze fractie reeds eerder voor een spoedig overleg tussen enerzijds de meerderheid en anderzijds de moslimgemeenschap, om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor dit probleem, zodat ook de moslimgemeenschap haar solidariteit kan tonen zoals ze zelf wil. Gezien het stadsbestuur deze blijk van solidariteit blijkbaar niet wil in onze stad, heeft onze fractie zich zelfs kandidaat gesteld om, indien gewenst door één van beide partijen, een bemiddelende rol op te nemen in het conflict. Zelfs een mogelijke consensus werd voorgedragen door fractieleider Dave Schops. Niet te nemen of te laten, maar wel een startpunt voor verder overleg.

“Wij zijn verheugd om uit goede bron te vernemen dat er kortelings een overleg tussen beide partijen gepland staat, en dat het stadsbestuur daarmee aangeeft onze vorige oproep serieus genomen te hebben.

Als fractie stellen we ons constructief op en hebben we vertrouwen in de goede wil van beide partijen. We zullen dan ook het resultaat afwachten, om bovenstaand punt al dan niet ter stemming voor te leggen op de volgende gemeenteraad.”, dixit fractielid Bilgin Bekdemir.

 

Bekijk hier het artikel op Het Belang van Limburg