Mandatarissen

Dave Schops / Fractieleider

 

1° commissie veiligheid, communicatie en armoede

 

6° commissie jeugd, wijkontwikkeling, participatiebeleid, recreatie en bib

 

dave.schops@telenet.be

0496/42.18.35

Abdulkadir Yilmaz

 

7° commissie financiën, sport, milieu en ICT

 

Lid bijzonder Comité Sociale Dienst

 

Lid politieraad

 

yilmaz_kadir@hotmail.com

0485/38.67.71

Bilgin Bekdemir/Ondervoorzitter

 

6° commissie jeugd, wijkontwikkeling, participatiebeleid, recreatie en bib


Lid bijzonder Comité Sociale Dienst

 

bilginbekdemir@hotmail.com

0478/45.99.13

Gilbert Lambrechts

 

2° commissie lokale economie, middenstand, toerisme en evenementen


5° commissie ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en patrimonium

 

gilbertlambrechts@telenet.be

0475/49.11.84

Hanim Karacan

 

2° commissie lokale economie, middenstand, toerisme en evenementen


4° commissie cultuur, onderwijs en dorpenbeleid

 

hanimkaracan@hotmail.com

0473/20.99.20

 

Kelly Meykens/Bestuurslid

 

4° commissie cultuur, onderwijs en dorpenbeleid

 


8° commissie sociale zaken, personeel en burgerzaken

 

kelly.meykens@telenet.be

0476/69.24.39

Ömer Ünlü

 

3° commissie openbare werken, verkeer en mobiliteit

 

7° commissie financiën, sport, milieu en ICT

 

Lid politieraad

 

hasase19@hotmail.com

0485/44.51.64

Youssef El Ballata

 

1° commissie veiligheid, communicatie en armoede

 

Lid politieraad

 

youssef_el72@hotmail.com

0474/28.71.14

Serge Daniëls

 

3° commissie openbare werken, verkeer en mobiliteit

 

 

 

serge.daniels1@gmail.com

0479/60.74.24