GECORO als "objectief" orgaan?

 

28 juni 2019

 

GECORO als "objectief" orgaan?

 

De laatste gemeenteraad voor de zomervakantie was er een met veel animo.
De sp.a fractie merkte op dat het punt rond de verdeling in de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) werd verplaatst van de besloten zitting naar de openbare. Gezien het feit dat hier geen namen mogen worden genoemd, vonden wij dat zeer merkwaardig.
We mochten immers vaststellen dat er bij de effectieve leden niet enkel deskundigen werden aangesteld, maar ook 6 personen die tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op een van de lijsten van de huidige meerderheidspartijen stonden. Gelukkig zaten we op onze stoel want anders zou onze broek spontaan afgezakt zijn. Na de gemeenteraad van 9 september 2013 had de N-VA namelijk moord en brand geschreeuwd dat dit totaal niet acceptabel was en wij citeren:

 

“Deze mensen moeten politiek neutraal zijn en dat is nu zeker niet het geval! N-VA Beringen is zeer teleurgesteld dat deze meerderheid verder doet aan het uitdelen van betaalde postjes (externe deskundigen krijgen namelijk een zitpenning om de vergaderingen van de GECORO bij te wonen) aan politieke vrienden die bij de verkiezingen uit de boot gevallen zijn. In het belang van Beringen hebben we er alle baat bij dat de juiste mensen op de juiste plaats worden afgevaardigd om zo hun expertise te kunnen aanwenden ten voordele van de ontwikkeling van Beringen.”

 

De sp.a werd gesteund door andere oppositiepartijen om dit punt te verplaatsen naar een besloten zitting na de gemeenteraad. Eveneens vroeg fractieleider Maurice Webers om inzage te verkrijgen in de geloofsbrieven van de kandidaten, op die manier kan men inzicht krijgen in de capaciteit van de kandidaten die het tot “externe deskundige” hadden geschopt. Jammer genoeg zijn deze geloofsbrieven ook in de besloten zitting niet voorgelegd en was er van transparantie niet veel sprake.

 

We moeten dus vaststellen dat de huidige meerderheid vooral met scherp schoot als het hen goed uitkwam maar toch vooral zelf graag met de hand in de koekjestrommel graait als het er op aankomt. Het beloofde denken in het algemeen belang van de Beringenaar is een kort leven beschoren als een raad als GECORO al politiek gekleurd wordt. Een groeiende stad als Beringen heeft nood aan een objectief orgaan om zijn ontwikkeling verder te kunnen uitbouwen. Spijtig genoeg denkt de huidige meerderheid hier anders over en blijft eigenbelang hun belangrijkste standpunt.