sp.a Beringen gaat voor buurtloketten

 

sp.a Beringen gaat voor buurtloketten

 

 SP.a Beringen had het in haar verkiezingsprogramma over initiatieven voor burgerparticipatie en een dorpenbeleid. Wij zijn van mening dat buurtloketten hier perfect in zouden passen. Een buurtloket is een ambtenaar en/of een maatschappelijk assistent, van de stad, die 1 keer in de week een zitdag in de verschillende deelgemeentes houdt. Hier worden de burgers dan verder geholpen met burgerzaken zoals, het uitgeven van attesten, identiteitskaarten, aanvragen van een leefloon, overlijden, huwelijk, klachten, …

Abdulkadir Yilmaz: Het voordeel van dit initiatief is dat het enerzijds drempelverlagend kan werken, de ‘schaamte’ om naar een OCMW te moeten gaan valt weg en anderzijds kunnen de mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen wegens ziekte, ouderdom of gewoon geen vervoer hebben zich in hun eigen dorp laten helpen. Ik las in de notulen van het schepencollege dat de huisbezoeken na een overlijden zullen afgeschaft worden. Het initiatief van een buurtloket kan bijvoorbeeld in de plaats van deze huisbezoeken komen.

 

Voor de stad Beringen zijn hierop zich geen extra kosten aan verbonden. De gebouwen en het personeel hebben ze al in eigen beheer. Er komen dus geen extra personeelskosten en geen huuruitgaven bij. In de plaats krijgt men zelfs een vinger aan de pols in wat er leeft in de verschillende deelgemeentes.

Wij hopen en gaan er van uit dat ons voorstel aanvaard gaat worden op de komende gemeenteraad aangezien niet alleen wij maar alle partijen zich gingen inzetten rond burgerparticipatie en dorpenbeleid. Onze burgemeester had het in de burgemeestersmarathon zelfs over wijkbudgetten te voorzien voor de Beringenaren. Wij zijn van mening dat dit voorstel voor buurtloketten in de verschillende deelgemeenten een initiatief is waar iedereen en elke deelgemeente beter van wordt en dit zelfs zonder grote investeringen of budgetten. Hopelijk wilt iedereen zijn schouders onder dit project zetten.