Sp.a Beringen tevreden met gezamelijke aanpak Corona-crisis

 

3 april 2020

 

Sp.a Beringen tevreden met gezamelijke aanpak Corona-crisis

 

Nu de derde week van de Corona-lockdown er bijna opzit, en de Beringenaren steeds verder in een isolement dreigen geduwd te worden, wijst sp.a Beringen nogmaals op het belang van onderling contact tussen de inwoners.

Hiervoor deed sp.a Beringen onlangs een aantal voorstellen in een verzoekschrift gericht aan het College van Burgemeesters en Schepenen. Fractieleider Dave Schops is verheugd om te zien dat de huidige meerderheid verder kijkt dan de partijgrenzen, en een aantal voorstellen uit het verzoekschrift inwilligt. “De heropening van het containerpark, de werking van de bib die heropgestart wordt en de tegemoetkomingen in de taksen aan de ondernemers zijn maatregelen waarop wij aangedrongen hebben, omdat deze nodig zijn om na deze crisis het openbare leven terug op gang te krijgen.”

Maar er is ook een hoge nood aan solidariteit die onderlinge verbinding tussen de inwoners van Beringen terug op gang brengt of op peil houdt. Voorzitter Kelly Meykens vult aan dat de actie die sp.a Beringen deze week op poten zette hier perfect bij aansluit. We contacteren onze leden één voor één met de vraag of we iets voor hen kunnen betekenen in deze moeilijke periode. Ook nu willen wij er zijn voor iedereen die nood heeft aan een gesprek, een luisterend oor of een helpende hand ! Want wij zijn ervan overtuigd dat we enkel door samenwerking en solidariteit deze crisis kunnen doorstaan. Solidariteit met de beleidsmakers die dagelijks voor moeilijke keuzes staan, solidariteit met het zorgpersoneel dat elke dag tot het uiterste gaat en veel verder om iedereen zo goed mogelijk verder te helpen, maar vooral solidariteit met elkaar! We willen daarom ook iedereen bedanken om deze solidariteit zo warm te maken en te houden.

Want zoals onze nationale voorzitter Conner Rousseau vandaag zei toont deze crisis aan hoe belangrijk solidariteit is, georganiseerd door een sterke overheid, met een toegankelijk en betaalbaar zorgsysteem als fundament. En laat net dat drie onverwoestbare socialistische strijdpunten zijn!