sp.a Beringen vraagt luchtkwaliteitsmeting in Tervant en andere deelgemeenten

 

sp.a Beringen vraagt een luchtkwaliteitsmeting in Tervant en de andere deelgemeenten

 

Op de gemeenteraad van januari werd er door de fractie van Groen een vraag gesteld naar aanleiding van verhoogde metingen van formaldehyde:

  1. Wordt de luchtkwaliteit rondom industrieterrein ‘Ravenshout’ (al dan niet vanuit hogere overheden) permanent gemonitord en zo ja, werden er op 04/01/2019, 08/01/2019 en/of 09/01/2019 afwijkende waarden gemeten voor het gas formaldehyde?
  2. Is er al een aanwijzing gevonden die aan de basis ligt van deze hoge concentraties formaldehyde?
  3. Welke acties hebt u al ondernomen omtrent dit dossier? Welke acties plant u nog te ondernemen en binnen welke termijn?

Er werd toen onder andere het volgende geantwoord door schepen Lemmens:

Op vraag van de MI is de VMM in oktober gestart met een meetcampagne in de omgeving van de klacht. Deze zal duren tot maart 2019. Hierbij zullen vluchtige organische stoffen (VOS) en aldehyde/ketonen (oa. ook formaldehyde) door middel van passieve sampling (over periodes van 2 weken) worden bepaald. De resultaten van deze meetcampagne worden in de nazomer van 2019 verwacht.

Ondertussen las ik in HBvL tot tweemaal toe en zag ik op TVL een reportage over het feit dat HASSELT in samenwerking met UCLL lucht kwaliteitsmetingen gaat doen op 37 plaatsen in het gebied binnen de grote ring. Zij gaan alzo de luchtkwaliteit meten in een stedelijk gebied. Deze snuffelpalen zoals ze genoemd worden, komen in de buurt van scholen en parken, drukke invalswegen en in de binnenstad om alzo de bevolking een beeld te kunnen geven van de luchtkwaliteit van de stad waarin ze leven. Er wordt weliswaar niet alles gemeten maar met de meting van NO2(stikstofdioxide), SO2(zwaveldioxide) en fijn stof (PM2,5) kan men toch tot op zekere hoogte de luchtkwaliteit meten. Dit zou een project zijn dat uniek is in Limburg.

Dit bracht me op het idee om een vergelijkbare studie aan te vragen voor het leefgebied Tervant en eventueel andere nader te bestuderen deelgebieden van Beringen naar aanleiding van de bijgekomen industrie en de daaruit volgende verkeerstoename, als ook naar aanleiding van de biostoomcentrale van Bionerga. De resultaten zouden de inwoners van Beringen kunnen gerust stellen, dat we goede keuzes hebben gemaakt met hen hier toe te laten, maar ook in geval van slechte resultaten de veroorzakers bij te sturen in de toekomst om een gezonde luchtkwaliteit voor onze inwoners te kunnen blijven garanderen.

Hiervoor dient de stad minimum volgende informatie op te vragen:

  1. Wat waren de kosten voor de stad Hasselt?
  2. Wil de hoge school UCLL een evenwaardig project in Beringen doen, mits inbreng van dezelfde kosten als Hasselt om de vergelijking tussen een stedelijk gebied en landelijk gebied in de nabijheid van een industriegebied, wat een zeer interessant studieobject voor een wetenschappelijk instituut zou zijn.
  3. Moest de UCLL niet geïnteresseerd zijn dan zouden wij willen vragen dat Beringen andere wetenschappelijke partners wil zoeken om deze studie alsnog te kunnen uitvoeren.

Daarom vraagt sp.a Beringen dat de  stad Beringen de nodige informatie zal opvragen en indien het budgettair haalbaar is, hiervoor de nodige budgetten zal voorzien om deze luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren!