Standpunt sp.a Beringen n.a.v de vraag van de Moslimgemeenschap

 

5 april 2020

 

 

Standpunt sp.a Beringen n.a.v de vraag van de Moslimgemeenschap

Naar aanleiding van de vraag van de Moslimgemeenschap en de beslissing van het schepencollege van afgelopen donderdag wil sp.a Beringen mee denken en doet een alternatief voorstel om zo een consensus te bereiken en alzo constructief mee bruggen te bouwen.
De moskeebesturen hebben de vraag gesteld om binnen het tijdelijke karakter van de coronamaatregelen en het samenscholingsverbod, 1x per dag de ezan te laten omroepen.
...De moskeeën vragen om te kunnen aansluiten om ook hun stem te laten horen voor onze helden in deze crisis en ook een bron van hoop te kunnen zijn voor de moslimgemeenschap in Beringen.
In heel Beringen zien we solidariteitsacties opduiken, en uiteraard doet ook de moslimgemeenschap hier op verschillende manieren aan mee.

Elk initiatief om in deze crisis er voor te zorgen dat we zo veel mogelijk hulpverleners bereiken mag en moet objectief onderzocht worden.

Aangezien de huidige meerderheid zich niet kan vinden in de vraag van de moslimgemeenschap wensen wij een alternatief voorstel te doen..

Oproep tot gebed 1x week voor het vrijdaggebed.

En Indien niet haalbaar...vooraf te bepalen (frequentie, dag, uur,...).

Tevens een overleg met alle partijen ( van op afstand) om te komen tot een gedragen akkoord.

Elk initiatief moet ondersteund worden met aandacht voor alle aspecten m.b.t veiligheid, privacy, wetgeving, etc…

Hopelijk komen we ook in deze materie tot een verstandige beslissing die aanvaardbaar is voor iedereen.